Ćwiczenia PPOŻ
Wizyta Państwowej Straży Pożarnej i ćwiczenia z ewakuacji w AJ Fabryka Mebli

W dniach 16-19 czerwca, poprzedzających ćwiczenie, strażacy zapoznawali się z zakładem produkcyjnym w Redzikowie. Celem regularnych ćwiczeń P.POŻ jest analiza zabezpieczenia operacyjnego miasta Słupska i powiatu słupskiego, doskonalenie procesu wyszkolenia funkcjonariuszy oraz ciągłe podnoszenie gotowości operacyjnej. Jest to spójne z naszą polityką jakości, gdyż poprzez aktywny udział w ćwiczeniu naszych pracowników osiągamy poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy oraz kierujemy się zasadami odpowiedzialności społecznej.

Zwieńczeniem wizyty strażaków były ćwiczenia ewakuacyjne w naszej fabryce.