Bezpieczeństwo pracy
W ramach Polityki realizowanej przez AJ Fabrykę Mebli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, firma stawia sobie następujące cele:
Szkolenia
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie BHP wszystkich pracowników, w tym realizowanie szkoleń obowiązkowych i dodatkowych.
Motywacja
Angażowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy dla zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.
Opieka medyczna
Zapewnienie odpowiedniej opieki nad zdrowiem pracowników, w tym realizowanie wymaganego zakresu badań profilaktycznych oraz wynikających z nich zaleceń.
Prewencja
Podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, redukowania ryzyk, zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym.
Kontrola
Systematyczne kontrolowanie ryzyka zawodowego i podejmowanie działań prowadzących do jego redukowania. Systematyczna kontrola stanu środowiska pracy i utrzymywanie go na bezpiecznym poziomie.
Reakcja
Podejmowanie działań zmierzających do stałej poprawy stanu BHP i traktowanie troski o bezpieczeństwo pracowników, jako wartości nadrzędnych.
Dni bez wypadku
438
Maszynownia
2378
Lakiernia
288
Montaż
Nasze akcje
13-03
2024
Ewakuacja, ucieczka z zadymionego pomieszczenia, akcja strażaków
18-03
2021
Wczoraj, 18.03.2021 świętowaliśmy 365 dni bez wypadku w jednym z naszych kluczowych działów.
29-11
2019
W naszej fabryce odbyły się warsztaty „Bezpieczne dłonie”
27-06
2019
Wizyta Państwowej Straży Pożarnej i ćwiczenia z ewakuacji w AJ Fabryka Mebli