Zrównoważony rozwój
Chcemy być pionierem nowych, zrównoważonych rozwiązań a równocześnie zarządzać naszym biznesem w sposób odpowiedzialny i dbać o sukces ekonomiczny fabryki.
Środowisko
Obejmuje wszystkie aspekty wpływające na środowisko naturalne, zasoby i gospodarkę odpadami.
Ludzie
Dotyczy wszystkich osób współpracujących z firmą (pracownicy, dostawcy, klienci). Obejmuje wszelkie kwestie i obszary pracy.
Firma
Obejmuje aspekty ekonomiczne firmy mające na celu zbudowanie długoterminowej wartości firmy w oparciu o zdolność do innowacji (zminimalizowanie zużycia mediów przy zwiększeniu wydajności produkcji).
Dobre zdrowie i jakość życia
Pakiety socjalne oraz opieka medyczna dla pracowników.
Dobra jakość edukacji
Staże i praktyki w firmie, programy stypendialne, nauka zawodu, współpraca z lokalnymi szkołami.
Równość płci
U nas o przyjęciu do pracy nie decyduje płeć, ale umiejętności oraz kwalifikacje kandydatów. 57% zarządu firmy to kobiety!
Czysta woda i warunki sanitarne
Zapewniamy pracownikom powszechny dostęp do dobrej jakości wody pitnej. Promujemy zrównoważone zużycie wody poprzez edukację pracowników w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych
Czysta i dostępna energia
100 procent wykorzystywanej przez nas energii cieplnej pochodzi z odnawialnego źródła - biomasa. Stale poprawiamy efektywność energetyczną poprzez zwiększanie udziału OZE - fotowoltaika - do pełnego zaspokojenia operacyjnych potrzeb energetycznych firmy.
Wzrost gospodarczy i godna praca
Budżet wynagrodzeń od kilku lat zwiększany jest średnio o 7%.
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
-
Mniej nierówności
Współpraca z fundacją "Przystań", która aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami do rynku pracy.
Zrównoważone miasta i społeczności
-
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
-